Betalbar Miele service i Rogaland

Kjetil Fintland drev firmaet S.F. Elektroservice, også kalt Miele service og Sørvest Miele service i Stavanger og Sør-Rogaland fra 1988 frem til 2013.
Firmaet hadde lokaliteter på Sola og senere i Støperigaten i Stavanger i denne perioden.
Kjetil reparerer fremdeles Miele-produkter, men nå utenfor reklamasjons- og garantitid.
Det vil si Miele husholdningsprodukter over 5 år, og Miele Professional over 2 år.

Les mer på www.fintland-service.no eller ta kontakt med Kjetil på tlf: 924 07 176.